Napsali o autorovi

Článek na Wikipedii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Aulehla

Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (v dopise Luďku Wünschovi ze Slezského muzea):

„Jedná se o velice vyspělého autora, který dokázal citlivě a soustředěně dokumentovat dění nejen svého města, ale v přeneseném smyslu i celé české společnosti 50.-80. let. Jeho práce byly okamžitě zařazeny do nejprestižnějších výstavních projektů.“


Prof. PhDr. Vladimír Birgus, historik fotografie, vysokoškolský profesor:

„Měl jsem to štěstí, že jsem s Gustavem Aulehlou mohl v minulých letech procházet tisíce jeho negativů a objevovat další a další skvělé snímky, které jsou nejenom ojedinělým dokumentem své doby, nýbrž důkazem, že česká fotografie má v Gustavu Aulehlovi neopominutelného tvůrce.“


Prof. Mgr. Jindřich Štreit, vysokoškolský pedagog a fotograf:

„Jste jakýmsi mým zrcadlem... Jakýkoliv můj omyl se mi jako bumerang vrací a to je dobře, moc dobře. Jedině tak může člověk něco dokázat a někam jít (dojít si netroufám říci, protože naše cesta je nekonečná).“


Renata Ramazanová, starostka města Krnova (v předmluvě ke knize Gustav Aulehla: fotografie 1957-1990):

„Fotografie Gustava Aulehly jsou dokumentem, který má sílu příběhu, každá vypovídá o souvislostech dané doby, atmosféře i osudech. Je jedinečným pozorovatelem, který dokáže ve scéně okamžiku uchopit podstatu osudů nás obyčejných lidí. Vypráví o našich životech minulosti i současnosti a jeho kronika běžného bytí je nekonečně poutavou podívanou.“


Petr Klimpl, fotograf:

„Gustav Aulehla fotografoval a fotografuje neokázale, neefektně, skromně a s přesvědčením, že fotografie má schopnost vypovídat o lidech a světě pravdivě a upřímně.“


Josef Chuchma, novinář (Článek iDNES.cz)

„Vrcholně angažovaná, ale ani v nejmenším aranžovaná obrazová kronika každodennosti, kterou Gustav Aulehla „sepsal“, by měla být poznávaná do větších detailů.“


Dan Poláček, Tomáš Vocelka, novináři (Článek Aktualne.cz)

„Dnes je Gustav Aulehla jednou z hvězd českého humanistického dokumentu a o jeho díle se začíná stále více hovořit.“


František Kuba, novinář (Článek Denik.cz)

„Na Krnovsku byl Aulehla legendou, ale v celostátním a evropském měřítku dlouho zůstával neobjeveným autorem, přestože zpracoval podobné témata mnohem dříve než jeho známější kolegové.“


Dr. Monika Faber - vedoucí fotografické sbírky ve výstavní síní Albertina ve Vídni (u příležitosti fotografické výstavy Europäischer Monat der Fotografie):

„Von Cartier-Bresson inspiriert übernahm er den Grundsatz, das Geschehen vor der Kamera möglichst nicht zu beeinflussen und die Fotokomposition im Moment des Auslösens als abgeschlossen zu betrachten. Die Aufnahmen von Aulehla sind meist einfach komponiert und zeichnen sich durch ihre Lyrik aus. Aufgrund ihres rohen Charakters und ihrer ironischen Distanz, mit der sie den Alltag zur Zeit des Kommunismus aufzeigen“

„Fotograf byl ve své tvorbě inspirován Cartier Bressonem. Nesnaží se ovlivňovat dění před fotoaparátem a kompozici fotografie považuje za ukončenou v momentě stisknutí spouště. Aulehlovy snímky jsou kompozičně jednoduché, vyznačují se syrovou lyrikou a s ironickým odstupem zachycují všední každodennost komunistické doby.“

Po autorově smrti se k jeho tvorbě vyjádřili:

Magazín Aktuálně.cz
Odkaz zde

Česká televize
Odkaz zde

Moravskoslezský Deník
Odkaz zde

Moravský národ
Odkaz zde